ทำความเข้าใจ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าต่างกันอย่างไร 

ทำความเข้าใจ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าต่างกันอย่างไร 

ใครเคยสงสัยบ้างไหมว่า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ตัวไหนคืออุปกรณ์ไฟฟ้า อะไรคือผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เราใช้กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ตกลงอะไรที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า อะไรคืออุปกรณ์ไฟฟ้า บทความนี้เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อม ๆ กัน  

อุปกรณ์ไฟฟ้าคืออะไร

อุปกรณ์ไฟฟ้า คือ สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมาจากโรงไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และยังเป็นเส้นทางของวงจรกระแสไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ ที่เราต้องการใช้งาน หรือต้องการพลังงานจากกระแสไฟฟ้า โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะต่อเข้ากับวงจรภายในบ้านแบบอนุกรม หรือต่อแบบเรียงอันดับ และเป็นสิ่งจำเป็นอันดันต้น ๆ ที่อาคารบ้านเรือนจะต้องมี เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้ และไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ได้ 

อุปกรณ์ไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไม่ได้เป็นประเภทเดียวกัน โดยอุปกรณ์ไฟฟ้านับว่ามีอยู่ทุกแห่ง ทุกที่มีคนอาศัยอยู่ก็ว่าได้ ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คุ้นตาคุ้นหูและใช้กันอยู่ทุกวัน หรือคุ้นหูแต่ไม่คุ้นตา 

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน เช่น 

  • เต้ารับ เต้าเสียบ หรือ ปลั๊กตัวเมีย ปลั๊กตัวผู้ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอยู่ทุกวัน โดยปลั๊กตัวผู้หรือเต้าเสียบ คือ ส่วนที่อยู่สุดปลายสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนปลั๊กตัวเมียหรือเต้ารับ คือ ส่วนที่เราต้องนำปลั๊กตัวผู้ไปเสียบตามช่องปลั๊กเพื่อรับกระแสไฟฟ้าให้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ทำงานนั่นเอง 
  • ปลั๊กพ่วง คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่หลายบ้านและตามสำนักงานต่าง ๆ ต้องมีกันอย่างแน่นอน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยเราสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่าง ๆ แต่การวิธีซื้อปลั๊กพ่วงให้ปลอดภัย คือ ควรเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่มีมาตรฐาน มอก. มีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ และควรมีสวิตซ์ปิด-เปิดการใช้งาน เพื่อช่วยตัดและจ่ายไฟอีกทอดหนึ่ง เพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งาน 
  • สายไฟ คืออีกอุปกรณ์ไฟฟ้ที่คุ้นเคยกันดี มีความสั้นและยาวแตกต่างกันไป แต่เมื่อต้องเลือกซื้อใช้ ควรเลือกประเภทสายไฟที่ขนาดสายไฟ ความหนาของฉนวนหุ้ม โดยดูที่เส้นสายไฟจะมีระบุทั้งความหนา และปริมาตรกระแสไฟที่สายไฟสามารถรับได้ โดยไม่เกิดอันตรายขณะใช้งาน 
  • สวิตซ์ไฟ ตัวจ่ายและตัดไฟ เช่น สวิตซ์เปิด-ปิดหลอดไฟ สวิตซ์เปิด-ปิดปลั๊กไฟ จึงเป็นอีกสิ่งที่เราใช้งานกันบ่อยมากในแต่ละวัน 

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรมี แต่อาจไม่ได้ใช้ทุกวัน 

  • มิเตอร์ เป็นตัววัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ถูกจ่ายออกมาใช้งานต่าง ๆ โดยแจ้งเป็นหน่วยยูนิต ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือภายในอาคารทั้งหมด หรือจะเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าต้องจ่ายค่าไฟเท่าไรในแต่ละเดือนนั่นเอง 
  • บัลลาสต์ จะอยู่กับหลอดไฟ ทำหน้าที่กับหลอดไฟโดยตรง ด้วยการจุดไส้ให้หลอดทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง แล้วจำกัดแรงดันให้เหมาะสมในการใช้งานของหลอดไฟนั้น ๆ อีกที แต่อาจไม่เจอบัลลาสต์สำหรับหลอดไฟ LED 
  • เมนสวิตซ์ อุปกรณ์ตัวแรกของการจ่ายไฟและหยุดวงจรไฟ หรือตัดไฟตั้งแต่ต้นทางได้ด้วยเช่นกัน 
  • ฟิวส์ อุปกรณ์ที่ช่วยตัดวงจรไฟฟ้าเกินโดยอัตโนมัติ แต่มันจะทำงานเพียงครั้งเดียว หากฟิวส์ทำหน้าที่ของมันด้วยการตัดไฟแล้ว เราจะต้องทำการเปลี่ยนฟิวส์ตัวใหม่ทันที 
  • เบรกเกอร์ คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยตัดไฟลัดวงจรหรือไฟเกิน ช่วยลดความเสี่ยงต่ออุบัติภัย จากการโดนไฟดูด ไฟรั่ว และไฟไหม้ จำเป็นต้องมีทุกบ้านและทุกอาคารเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราไม่สามารถมองเห็นกระแสไฟฟ้าได้ และบ่อยครั้งที่มักเกิดเหตุไฟดูด หรือไฟไหม้ จนสร้างความสูญเสียมาแล้วมากมาย เพราะความประมาทในการไม่ติดตั้งเบรกเกอร์เพราะคิดว่าไม่จำเป็น หรือเบรกเกอร์ชำรุด เบรกเกอร์เสื่อมประสิทธิภาพจากการหมดอายุ หรือแม้แต่การซื้อเบรกเกอร์ราคาถูกไม่มีคุณภาพ จึงไม่ทำการตัดไฟเมื่อกระแสไฟเกิน เป็นต้น 

เครื่องมือไฟฟ้าคืออะไร

เครื่องมือ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เครื่องมือไฟฟ้า (Electtric / Power Tools) จึงหมายถึงเครื่องทุ่นแรงสำหรับงานช่างต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทำงานไดสะดวกรวดเร็ว โดยเครื่องมือไฟฟ้ามีหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ เครื่องมือเจาะ เครื่องมือตัด เครื่องมือขัด เครื่องมือเซาะร่อง เครื่องมือวัด เครื่องดูดอากาส เครื่องเป่าลม เครื่องมือขัน ไขควงวัดไฟ ไขควงแบน ไขควงแฉก คีม ฯลฯ แต่ละประเภทมีคุณสมบัติในการใช้งานแตกต่างกันไป มีทั้งแบบรุ่นมีสายและรุ่นไร้สาย โดยจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือและคู่หูที่ช่างต่าง ๆ ใช้ประกอบในการทำงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มความปลอดภัยให้กับช่างขณะทำงานด้วยเช่นกัน เช่น ช่างไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าในการซ่อมแซม ต่อไฟฟ้า หรือประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในอาคาร เป็นต้น 

Air conditioner on a white wall background.

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าคืออะไร

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากระตุ้นให้ตัวเครื่องอุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนิยมใช้กันทั่วไปอย่างแพร่หลาย เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น กระติกน้ำร้อน เป็นต้น 

ความแตกต่างระหว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 

ตามที่แยกหัวข้อไปแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้านั้นมีความแตกต่างกันในทางกายภาพอย่างชัดเจน แต่ทั้งสามชนิดนี้ต่างก็เชื่อมโยงในการประกอบงานและใช้งานร่วมกัน โดยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้อำนวยความสะดวกกันอยู่ทุกวัน และอุปกรณ์ไฟฟ้าคือตัวเชื่อมกลางระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ทำงาน ในขณะที่เครื่องมือไฟฟ้าคือเครื่องมือประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซมทั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า และ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า นั่นเอง ต่างประเภทกันแต่ใช้งานร่วมกันตามความเหมาะสม  

สรุป 

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอีกมากมายที่สำคัญไม่แพ้กัน แต่สิ่งสำคัญที่ต้องการจะฝากไว้คือการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง เพราะไฟฟ้ามีประโยชน์และจำเป็นต่อทุกชีวิต แต่ก็มีโทษอนันต์เช่นกันหากใช้งานผิดวิธี หรือใช้งานโดยประมาท ดังนั้น ควรเลือกซื้อ“อุปกรณ์ไฟฟ้า” ที่มีมาตรฐาน มอก. มีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้รับรอง อย่าเสี่ยงกับสินค้าราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพ เพราะไม่คุ้มที่จะเสี่ยงกับการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สิน หรือ ชีวิตของคุณและชีวิตคนที่คุณรัก 

administrator

Related Articles