5 โรคฮิตในเด็กเล็ก ที่ควรระวังในหน้าฝน 

5 โรคฮิตในเด็กเล็ก ที่ควรระวังในหน้าฝน 

หน้าฝนทีไร เด็กๆไม่สบายได้ง่าย ด้วยสภาพอากาศเปียกชื้น ประกอบกับเชื้อไวรัสที่เจริญเติบโตได้ดี และแพร่กระจายได้ง่ายในอากาศอับชื้นแบบนี้ ยิ่งเด็กเล็กที่ยังมีภูมิต้านทานต่ำ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องรู้ให้เท่าทันโรค เพื่อเตรียมรับมือ ทั้งในเรื่องของการป้องกัน การดูแลรักษาให้ทันท่วงที และถูกวิธีเมื่อลูกรักเจ็บป่วย 

โรคติดต่อหน้าฝนในเด็กเล็ก มีอะไรบ้าง 

1. โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส coxsackie  สามารถพบได้ตลอดปี แต่จะพบและระบาดมากในหน้าฝน โดยเด็กที่ติดเชื้อจะมีไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเื้า มีแผลในปาก กระพุ้งแก้ม ลิ้น เหงือก และอาจมีผื่นที่ขาและก้นร่วมด้วย พบได้มากกับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน – 3 ปี เรียกได้ว่า โรค มือ เท้า ปาก เป็นโรคที่มากับหน้าฝน อนุบาลจนถึงประถมเลยก็ว่าได้ 

2. โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) คือ โรคที่พบได้ทุกวัย แต่กลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรง ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป รวมไปถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคไข้หวัดใหญ่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะแพร่และระบาดกันมากในหน้าฝน ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไป คือ มีไข้ ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อยเนื้อตัว ไอ เจ็บคอ แต่ไข้หวัดใหญ่ต่างจากไข้หวัดทั่วไป ที่เกิดไข้ฉับพลัน และอาจเป็นสาเหตทำให้มีอาการแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

3. โรคไข้เลือดออก คือ โรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เป็นได้ทุกวัย และพบผู้ป่วยไข้เลือดออกได้ทุกฤดู แต่จะพบได้มากในฤดูฝน เนื่องจากมียุงชุกชุมเป็นพิเศษ จากแหล่งน้ำขังที่มีมากกว่าฤดูอื่น ๆ  โดยอาการจะแสดงออกหลังจากได้รับเชื้อ ประมาณ 3 วันขึ้นไป เมื่อเด็กที่อาจเป็นไข้เลือดออก จะมีอาการตัวร้อน หน้าแดง ปากแดง ตัวแดง มีไข้สูงมาก กินยาลดไข้ก็ไม่หาย ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว 

4. โรคปอดบวม และ โรค IPD หรือที่เรียกว่า Invasive Pneumococcal Disease คือ โรคติดเชื้อแบคทีเรีย นิวโมคอคคัส เป็นโรคติดเชื้อชนิดรุนแรง ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เยื่อหุ้มสมอง ติดเชื้อที่ระบบประสาท เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ จะทำให้เด็กปวดศีรษะรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้สูง คอแข็ง หากเป็นเด็กเล็กจะมีอาการงอแง ซึม อาจเกิดอาการชัก หากติดเชื้อในกระแสเลือด อาจส่งผลให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี  

5. โรคอีสุกอีใส เป็นโรคติดต่อที่แพร่และติดได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มักจะมีการติดจากเพื่อน ๆ ในโรงเรียน โดยจะมีอาการของโรคที่เด่นชัด คือ ตุ่มน้ำใสตามตัว ผื่นแดง ตามต้นแขน ขา ใบหน้า และตามตัว จากนั้นตุ่มน้ำใสจะแตก กลายเป็นสะเก็ด และเป็นแผล หายได้เองใน 2-3 สัปดาห์ ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ที่สามารถฉีดให้กับเด็กตั้งแต่อายุ 1 ขวบ ขึ้นไป แต่ยังคงเป็นเพียงวัคซีนเสริม ที่ยังไม่ได้เป็นวัคซีนมาตรฐาน 

และยังมีโรคอื่น ๆ อีกมากมาย ยิ่งช่วงนี้มีโรคอุบัติใหม่ที่กำลังระบาด และอาจกลายพันธุ์จนมีความรุนแรงได้มากขึ้น แต่ไม่ว่าอย่างไร ก็ต้องคอยหมั่นดูแล และปลูกฝังนิสัยการรักษาความสะอาดให้กับเด็กๆ เพราะผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ยิ่งต้องไปโรงเรียน ไปเจอเพื่อนๆ และกลุ่มคนอื่นๆ จึงจำเป็นที่ต้องสอนให้บุตรหลานได้ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อเด็กๆ ให้ได้มากที่สุด 

administrator

Related Articles